Bytomski „Sportowiec” i jego walka o granice zachodnie II Rzeczypospolitej
PDF

Słowa kluczowe

Sportowiec
sport
prasa
plebiscyt na Górnym Śląsku
II Rzeczpospolita

Jak cytować

Bohdan, T. (2020). Bytomski „Sportowiec” i jego walka o granice zachodnie II Rzeczypospolitej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 29–43. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.32

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie fenomenu bytomskiego „Sportowca”, specyficznego pisma sportowego, które w bezpośredni sposób było zaangażowane w agitację plebiscytową w 1920 i 1921 r. oraz w walkę o przyłączenie jak największej części Górnego Śląska do odrodzonego państwa polskiego. Jako metodę badawczą zastosowano analizę zawartości prasy, analizę dokumentów. Ponadto posługiwano się metodą opisową i porównawczą. Polski Komisariat Plebiscytowy zdawał sobie sprawę z tego, że na Górnym Śląsku istniał silny i nieźle zorganizowany ruch sportowy, i że powinien on odegrać swoją rolę w walce z Niemcami o sporne terytorium. Dlatego przy Komisariacie powstał Wydział Wychowania Fizycznego, który wydawał „Sportowca”. Pierwszy numer „Sportowca” ukazał się 4 sierpnia 1920 r. Zespół redakcyjny poza wydawaniem pisma pracował także w terenie. Wygłaszano wykłady o zasadach gry w piłkę nożną, o sędziowaniu, uczono języka polskiego. „Sportowiec” skutecznie wypierał niemieckie gazety sportowe, zarówno te wydawany na Górnym Śląsku, jak i docierające z Rzeszy.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.32
PDF