Bytomski „Sportowiec” i jego walka o granice zachodnie II Rzeczypospolitej
PDF

Słowa kluczowe

Sportowiec
sport
prasa
plebiscyt na Górnym Śląsku
II Rzeczpospolita Sportowiec journal
sport
press
The Upper Silesia plebiscite
The Second Polish Republic

Jak cytować

Bohdan, T. (2020). Bytomski „Sportowiec” i jego walka o granice zachodnie II Rzeczypospolitej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(4), 29-43. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.32

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie fenomenu bytomskiego „Sportowca”, specyficznego pisma sportowego, które w bezpośredni sposób było zaangażowane w agitację plebiscytową w 1920 i 1921 r. oraz w walkę o przyłączenie jak największej części Górnego Śląska do odrodzonego państwa polskiego. Jako metodę badawczą zastosowano analizę zawartości prasy, analizę dokumentów. Ponadto posługiwano się metodą opisową i porównawczą. Polski Komisariat Plebiscytowy zdawał sobie sprawę z tego, że na Górnym Śląsku istniał silny i nieźle zorganizowany ruch sportowy, i że powinien on odegrać swoją rolę w walce z Niemcami o sporne terytorium. Dlatego przy Komisariacie powstał Wydział Wychowania Fizycznego, który wydawał „Sportowca”. Pierwszy numer „Sportowca” ukazał się 4 sierpnia 1920 r. Zespół redakcyjny poza wydawaniem pisma pracował także w terenie. Wygłaszano wykłady o zasadach gry w piłkę nożną, o sędziowaniu, uczono języka polskiego. „Sportowiec” skutecznie wypierał niemieckie gazety sportowe, zarówno te wydawany na Górnym Śląsku, jak i docierające z Rzeszy.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.32
PDF