Aktywność lokomocyjna jako wiodący czynnik przygotowania psychofizycznego młodych studentów