Sport osób niepełnosprawnych w województwie częstochowskim w latach 1975–1998
PDF (English)

Słowa kluczowe

Sports Association of Labour Cooperatives “Start”
sport for the disabled
province of częstochowskie Zrzeszenie Sportowe Spółdzielczości Pracy „Start”
sport osób niepełnosprawnych
województwo częstochowskie

Jak cytować

Bakota, D. (2019). Sport osób niepełnosprawnych w województwie częstochowskim w latach 1975–1998. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(1), 57-66. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.03