Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki
PDF

Słowa kluczowe

wychowanie fizyczne
sport
Równe
powiat rówieński
Wołyń
Polska

Jak cytować

Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., Bakota, D., & Tsos, A. (2019). Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 69–84. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.27