Tom 16 Nr 3 (2017)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

DZIEJE KULTURY FIZYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Jerzy Urniaż, dr hab. prof. OSW
11-28
Gospodarka i polityka a szkolne wychowanie fizyczne w wybranych krajach europejskich i Polsce na przestrzeni dziejów
PDF
Tomáš Tlustý, Ph.D.
29-45
Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym
PDF (English)
Marlena Wyskok, mgr
47-56
Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
PDF
Tomas Sumara, lic.
57-67
Promocja zdrowego stylu życia kobiet. Przykłady aktywności kobiet na podstawie „Bluszcza” i „Mojej Przyjaciółki”
PDF
Eligiusz Małolepszy, dr hab. prof. AJD##common.commaListSeparator##Teresa Drozdek-Małolepsza, dr##common.commaListSeparator##Daniel Bakota, dr##common.commaListSeparator##Anatolii Tsos, prof. dr hab.
69-84
Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki
PDF
Leonard Nowak, prof. dr hab.##common.commaListSeparator##Maria Alicja Nowak, dr hab. prof. US
85-105
Kalendarium Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016)
PDF (English)

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Józef Tatarczuk, dr hab. prof. UZ##common.commaListSeparator##Ryszard Asienkiewicz, dr hab. prof. UZ##common.commaListSeparator##Artur Wandycz, dr##common.commaListSeparator##Izabela Jerzak, mgr
127-138
Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych
PDF
Nina Fuerst, lic.##common.commaListSeparator##Katarzyna Adamczewska, dr
139-151
Znaczenie aktywności fizycznej i zalecane formy ćwiczeń ruchowych u kobiet w ciąży
PDF

TURYSTYKA I REKREACJA

Joanna Poczta, dr##common.commaListSeparator##Ewa Malchrowicz-Mośko, dr
155-171
Budowanie lojalności turystów wobec destynacji turystycznej poprzez event sportowy na przykładzie Poznań Półmaratonu
PDF