Tom 16 Nr 3 (2017)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Józef Tatarczuk, dr hab. prof. UZ, Ryszard Asienkiewicz, dr hab. prof. UZ, Artur Wandycz, dr, Izabela Jerzak, mgr
127-138
Dojrzewanie dziewcząt z województwa lubuskiego w kontekście wybranych czynników środowiskowo-społecznych
PDF
Nina Fuerst, lic., Katarzyna Adamczewska, dr
139-151
Znaczenie aktywności fizycznej i zalecane formy ćwiczeń ruchowych u kobiet w ciąży
PDF