Promocja zdrowego stylu życia kobiet. Przykłady aktywności kobiet na podstawie „Bluszcza” i „Mojej Przyjaciółki”
PDF

Słowa kluczowe

„Bluszcz”
„Moja Przyjaciółka”
letnie igrzyska olimpijskie
światowe igrzyska kobiet
zdrowy styl życia

Jak cytować

Sumara, T. (2019). Promocja zdrowego stylu życia kobiet. Przykłady aktywności kobiet na podstawie „Bluszcza” i „Mojej Przyjaciółki”. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 57–67. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.26