Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
PDF

Słowa kluczowe

mniejszość niemiecka
Druga Rzeczpospolita
igrzyska olimpijskie
relacje polsko-niemieckie

Jak cytować

Wyskok, M. (2019). Udział przedstawicieli mniejszości niemieckiej w igrzyskach olimpijskich w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 47–56. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.25