Tom 15 Nr 3 (2016)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

DZIEJE KULTURY FIZYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Marlena Wyskok
11-23
Instrumentalizacja piłki nożnej w państwie totalitarnym na przykładzie Trzeciej Rzeszy
PDF
Julian Jaroszewski, PhD.,Maciej Łuczak, dr hab.
25-40
Zarządzanie łódzką kulturą fizyczną w latach 1945–1949
PDF (English)
Daniel Bakota, dr,Arkadiusz Płomiński, dr,Beniamin Piksa, mgr
41-48
Stanisław Szozda (1950–2013) – zapomniana legenda polskiego kolarstwa
PDF (English)

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Marzena Staniek, dr,Krystyna Górna-Łukasik, dr hab. prof. AWF
51-64
Warunki do zajęć ruchowych w śląskich przedszkolach
PDF

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Ivan Uher,zuzana Küchelová,Iveta Cimboláková,Ján Pivovarník
67-74
Aktywność fizyczna a zdrowie
PDF (English)
Agata Horbacz,Alena Buková,Aurel Zelko
75-89
Zmiany w składzie ciała seniorek podczas programu siłowo-wytrzymałościowego
PDF (English)
Dávid Kaško
91-100
Stabilność postawy studentów Uniwersytetu im. Pavla Jozefa Šafárika
PDF (English)