Opinie i nastawienie pływających rekreacyjnie mieszkańców Koszyc do innych zajęć sportowych
PDF (English)

Słowa kluczowe

osoby pływające rekreacyjnie
zajęcia sportowe
aktywność fizyczna
witalność
czas wolny

Jak cytować

Matúš, I., & Labudová, J. (2019). Opinie i nastawienie pływających rekreacyjnie mieszkańców Koszyc do innych zajęć sportowych. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(3), 111–121. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.26

Abstrakt

Regularna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na cały organizm, jak również na witalność ludzkiego ciała. Celem naszego badania było zanalizowanie nastawienia osób pływających rekreacyjnie do innych czynności sportowych. Badaniem objęto grupę 55 mieszkańców Koszyc (35 mężczyzn w wieku 34±11,7 lat, oraz 20 kobiet w wieku 33±10,7 lat). Zastosowaną metodą badawczą był kwestionariusz zawierający głównie pytania szczegółowe. Odpowiedzi udzielone przez osoby pływające rekreacyjnie sugerują pozytywne stwierdzenie, że pływanie rekreacyjne pobudza ich do uprawiania również innych dyscyplin sportu. Większość uczestników chciałaby brać udział w jeszcze innych Odpowiedzi udzielone przez osoby pływające rekreacyjnie sugerują pozytywne stwierdzenie, że pływanie rekreacyjne pobudza ich do uprawiania również innych dyscyplin sportu. Mężczyźni uprawiają w tygodniu więcej dyscyplin sportowych niż kobiety (p < 0,05). Uczestnicy przeważnie uprawiają kolarstwo i bieganie, mężczyźni grają w piłkę nożną i w hokeja, natomiast kobiety uczęszczają na fitness i tańce. Większość uczestników chciałaby brać udział w jeszcze innych zajęciach, ale są ograniczani przez brak wolnego czasu oraz – szczególnie kobiety – przez obowiązki domowe (p < 0,05). Wszyscy uczestnicy uprawiają inne dyscypliny sportu ze względu na własne potrzeby, natomiast kobiety wybierają te, które pomagają im utrzymać odpowiednią wagę ciała i zgrabną figurę, co jest ważnym argumentem na rzecz uprawianego przez nie sportu. Uogólniając, można wnioskować, że osoby uprawiające pływanie rekreacyjne 1–2 razy w tygodniu oraz biorące udział w innych zajęciach sportowych 1–5 razy w tygodniu zażywają wystarczającą dawkę aktywności fizycznej pozytywnie wpływającą na ich zdrowie i warunki fizyczne.

https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.26
PDF (English)