Aktywność fizyczna a zdrowie
PDF (English)

Słowa kluczowe

promocja zdrowia
aktywność fizyczna
edukacja
dobrostan
jakość życia Health promotion
physical activity
education
wellbeing
quality of life

Jak cytować

Uher, I., Küchelová, zuzana, Cimboláková, I., & Pivovarník, J. (2019). Aktywność fizyczna a zdrowie. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(3), 67-74. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.22