Tom 1 Nr 1 (2018)
Pełny numer
pdf

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Marta Szymanek-Pilarczyk, mgr, Marlena Szlubowska, mgr
69-80
Wykorzystanie testu FMS w diagnostyce aparatu ruchu po zastosowaniu treningu funkcjonalnego u zawodników piłki nożnej
PDF
Jaroslav Broďáni, doc. PaedDr. PhD., Ľuboslav Šiška, mgr
81-91
Subiektywne samopoczucie i aktywność ruchowa uczennic szkół średnich
PDF (English)

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Katarzyna Sygit, dr hab. prof. nadzw.
95-105
Znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń w okresie starości
PDF
Danuta Umiastowska, dr hab. prof. US, Kamila Nowak
107-122
Preferowane formy aktywności fizycznej przez osoby z dysfunkcją wzroku na przykładzie mieszkańców Szczecina
PDF
Remigiusz Gołąbek, mgr, Piotr Majcher, dr hab. n. med. prof. nadzw.
123-140
Zespół cieśni nadgarstka
PDF

TURYSTYKA I REKREACJA

Milena Švedová, PhD., Ivan Uher, Doc. PhD., Tünde Dzurov-Vargová
143-157
Porównanie dwóch międzynarodowych maratonów w kontekście turystyki sportowej
PDF (English)