Pływanie i kąpiele w Czechosłowacji do roku 1938
PDF (English)

Słowa kluczowe

pływanie
kąpiele
pływalnie i kąpieliska
Czechosłowackie Towarzystwo Amatorów Pływania
czechosłowaccy pływacy swimming pools and swimming baths
Czechoslovak Amateur Swimming Association
Czechoslovak swimmers
swimming
bathing

Jak cytować

Tomšová, P. (2019). Pływanie i kąpiele w Czechosłowacji do roku 1938. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 43-53. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.03