Preferowane formy aktywności fizycznej przez osoby z dysfunkcją wzroku na przykładzie mieszkańców Szczecina
PDF

Słowa kluczowe

niewidomi
słabowidzący
aktywność fizyczna
dzieci
dorośli blind
visually impaired
physical activity
children
adolescents

Jak cytować

Umiastowska, D., & Nowak, K. (2019). Preferowane formy aktywności fizycznej przez osoby z dysfunkcją wzroku na przykładzie mieszkańców Szczecina. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(1), 107-122. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.08