Zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego
PDF

Słowa kluczowe

nauczyciel wychowania fizycznego
syndrom wypalenia zawodowego

Jak cytować

Umiastowska, D., & Gdaniec, A. (2019). Zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(4), 147–156. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.37

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego. Wypalenie jest skutkiem wyczerpania występującego wskutek przepracowania. Wykonywana praca nie przynosi satysfakcji, pracownik nie rozwija się zawodowo i ma poczucie depersonalizacji. Najczęściej występuje w zawodach, które wymagają stałego kontaktu z ludźmi, wśród pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarek, policjantów itd. Często syndromowi wypalenia zawodowego ulegają pracoholicy. Celem badań było poznanie zjawiska wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego oraz jego przyczyn. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego w oparciu o kwestionariusz ankietowy. Kwestionariusz składał się z dwóch części. W pierwszej było dziewięć pytań zmodyfikowanego na potrzeby pracy narzędzia badawczego Cezarego Kuśnierza. Druga część zawiera trzynaście pytań dotyczących informacji o respondencie. Nauczyciele wychowania fizycznego, u których występuje syndrom wypalenia zawodowego, wskazują jako najważniejszą przyczynę organizację życia szkoły.
https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.37
PDF