Tom 15 Nr 4 (2016)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Danuta Umiastowska, dr hab. prof. US, Agata Gdaniec, mgr
147-156
Zjawisko wypalenia zawodowego wśród nauczycieli wychowania fizycznego
PDF

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Katarzyna Sygit, prof. dr hab.prof. nadzw.
157-167
Zasady żywienia w treningu sportowym i zdrowotnym
PDF (English)
Błażej Cieślik, mgr, Tomasz Rutkowski, mgr, Tomasz Kuligowski, mgr
169-179
Wpływ 8-tygodniowego treningu według metodyki CrossFit na skład ciała osób dorosłych
PDF
Svatava Nováková, Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková
183-193
Wpływ aktywności ruchowej na obniżanie stresu u studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku
PDF (English)