Kalendarium Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych (1934-2015)
PDF (English)

Słowa kluczowe

timeline
Summer World Polonia Games
1934–2015 period
Poland
physical culture
sport

Jak cytować

Nowak, L., & Nowak, M. A. (2019). Kalendarium Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych (1934-2015). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(4), 69–87. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.32

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu przedstawiono kalendarium wydarzeń 81-letniej organizacji Polonijnych Igrzysk Sportowych w Polsce w latach 1934–1991 i ich kontynuację w zmienionej nazwie – jako Światowe Igrzyska Polonijne w latach 1997–2015. Światowe Igrzyska Polonijne są ściśle związane ze zbiorowościami polskiego wychodźstwa, zwanymi Polonią, które znajdują się w kilkudziesięciu krajach świata. Ludność ta, zachowując na ogół poczucie łączności z Ojczyzną, tworzyła różne stowarzyszenia: społeczne, religijne, oświatowe, kulturalne i młodzieżowe. Wśród tych ostatnich ważne znaczenie odgrywały organizacje sportowe. W założeniach polonijnych stowarzyszeń kultury fizycznej podkreślano z reguły potrzebę i znaczenie ich współpracy z ruchem sportowym w kraju macierzystym. Nawiązywano ją za pośrednictwem centralnych instytucji reprezentujących interesy Polonii. Współpraca ta miała na celu wzajemne wspieranie działań zarówno w zakresie sportu polonijnego, jak i sportu wyczynowego w Polsce. Celem opracowania jest przedstawienie kalendarium wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Letnich Światowych Igrzysk Polonijnych (1934–2015). Przyjęta przez autorów koncepcja wynika nie tylko z rozpiętości czasowej, ale też ze względu na obszerność materiału źródłowego. W Polonijnych Igrzyskach Sportowych, a następnie Światowych Igrzyskach Polonijnych – letnich uczestniczyło wielu sportowców reprezentujących różne środowiska polonijne. Program Igrzysk ulegał stopniowym przemianom. Początkowe określone minima sportowe pozwalające na zakwalifikowanie do Igrzysk zostały zniesione. Rozszerzono kategorie wiekowe pozwalające na start w Igrzyskach osobom młodym, w średnim i starszym wieku. Igrzyska polonijne dały impuls do zrzeszania się polskich sportowców w polonijnych organizacjach sportowych za granicą i przyczyniły się w dużym stopniu do konsolidacji polskiego życia narodowego na obczyźnie. Działacze polonijni wspólnie z działaczami sportowymi w kraju postanowili kontynuować Światowe Igrzyska Polonijne dla dobra całej polonijnej społeczności i Polaków mieszkających w Polsce.
https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.32
PDF (English)