Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny historyk kultury fizycznej
PDF

Słowa kluczowe

Jerzy Gaj (1929–2016)
biografia
najnowsze dzieje kultury fizycznej Jerzy Gaj (1929–2016)
biography
the most recent history of physical culture

Jak cytować

Łuczak, M., & Nowak, L. (2019). Profesor dr hab. Jerzy Gaj (1929–2016). Wybitny historyk kultury fizycznej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 11-26. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.12