Kalendarium Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016)
PDF (English)

Słowa kluczowe

polonijna kultura fizyczna
światowe zimowe igrzyska polonijne w Polsce

Jak cytować

Nowak, L., & Nowak, M. A. (2019). Kalendarium Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 85–105. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.28

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu, zachowując układ chronologiczny, przedstawiono kalendarium wydarzeń 30 lat organizacji Polonijnych Igrzysk Zimowych w Polsce (w latach 1986–1989), które – po długiej przerwie i zmianie ich nazwy – kontynuowano jako Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne (w latach 2000–2016). Organizacje polonijne na świecie, kierując się popularnością letnich Polonijnych Igrzysk Sportowych (1934–1991), a później letnich Światowych Igrzysk Polonijnych w Polsce (1997–2015), postanowiły w roku 1986 zorganizować I Polonijne Igrzyska Zimowe w Zakopanem. Zgodnie z założeniami, zaakceptowanymi również przez Międzynarodową Komisję ds. Igrzysk, trzy pierwsze imprezy (1986, 1989, 1992) odbyły się co trzy lata. Po ośmiu latach przerwy, w 2000 r. reaktywowano sportowe zimowe spotkania „Polonusów”, organizując w Beskidach kolejne, IV Polonijne Igrzyska Zimowe. W tym roku nadano im obowiązującą do dzisiaj nazwę Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych, które przyjęto organizować co dwa lata. Celem opracowania jest przedstawienie drugiej części kalendarium wydarzeń związanych z organizacją i przebiegiem Światowych Zimowych Igrzysk Polonijnych (1986–2016). Przyjęta przez Autorów koncepcja wynika nie tylko z rozległej chronologii, ale też z obszerności materiału źródłowego. W Polonijnych Igrzyskach Zimowych, a następnie Światowych Zimowych Igrzyskach Polonijnych, uczestniczyło wielu sportowców reprezentujących różne środowiska polonijne. Program igrzysk ulegał stopniowym przemianom. Od początku zimowych igrzysk nie obowiązywały minima kwalifikacyjne. Rozszerzono kategorie wiekowe pozwalające na start w igrzyskach osobom młodym, w średnim i starszym wieku, umożliwiając im tym samym udział w zawodach sportowych i w imprezach rekreacyjnych. Igrzyska Polonijne dały impuls do zrzeszania się polskich sportowców w polonijnych organizacjach sportowych za granicą i przyczyniły się w dużym stopniu do konsolidacji polskiego życia narodowego na obczyźnie. Stworzyły okazję do pogłębiania znajomości języka polskiego, poznawania kraju przodków i jego dokonań w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i sportowego. Działacze polonijni, wspólnie z działaczami sportowymi w kraju, postanowili kontynuować Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne dla dobra całej polonijnej społeczności i Polaków mieszkających w Polsce.

https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.28
PDF (English)