Tom 16 Nr 4 (2017)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Nataliia Moskalenko, Ph.D. Prof., Olena Vlasiuk, Ph.D.
97-105
Metody poprawy aktywności fizycznej dzieci w szkołach podstawowych
PDF (English)

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Barbara Lejzerowicz-Zajączkowska, dr, Przemysław Hajduk, mgr
109-121
Aktywność fizyczna osób starszych jako działalność edukacyjno-interwencyjna
PDF
Jarosław Pasek, dr, Grzegorz Cieślar, prof., Marta Motow-Czyż, dr, Aleksander Sieroń, prof.
123-132
Przyczyny i okoliczności powstawania urazowych obrażeń ciała mażoretek
PDF
Yulia Pavlova, Ph.D. Prof.
133-141
Teoretyczne i metodologiczne zasady formułowania modelu jakości życia dla różnych grup populacji
PDF (English)

TURYSTYKA I REKREACJA

Wioletta Łubkowska, dr, Jarosław Nadobnik, dr, Michał Tarnowski, dr, Maria Alicja Nowak, dr hab. prof. US
145-161
Samoocena wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych studentów podstawą ewaluacji programu studiów kierunku turystyka i rekreacja
PDF