Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów
PDF

Słowa kluczowe

wychowanie fizyczne
sport
Związek Strzelecki
wojewódźtwo wołyńskie physical education
sport
Shooting Association
Volhynian voivodeship

Jak cytować

Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., & Bakota, D. (2019). Wychowanie fizyczne i sport w działalności Związku Strzeleckiego w województwie wołyńskim w latach 1921–1939. Zarys dziejów. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 11-26. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.35