Sport żydowski na Wołyniu w latach 1921–1939
PDF

Słowa kluczowe

Wołyń
sport żydowski
II Rzeczpospolita Polska Volhynia
Jewish sports
Second Republic of Poland

Jak cytować

Małolepszy, E., & Drozdek-Małolepsza, T. (2021). Sport żydowski na Wołyniu w latach 1921–1939. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(2), 25-41. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.09

Abstrakt

Ludność żydowska w województwie wołyńskim stanowiła 9,9% ogółu ludności (205 500 wg stanu na 1931 r.). Była to największa grupa narodowościowa zamieszkującą miasta – około 48,6%. Ludność miejska stanowiła 13% ogółu społeczeństwa. Cechowała się dużą aktywności w zakresie działalności sportowej. Brała udział w kursach instruktorskich w różnych dziedzinach sportu, uczestniczyła również w tworzeniu struktur okręgowych związków sportowych na Wołyniu. Najpopularniejszymi dziedzinami sportu wśród ludności żydowskiej były: piłka nożna, boks, kolarstwo, lekkoatletyka oraz narciarstwo. Sportowcy żydowscy osiągali sukcesy sportowe na arenie regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Piłkarze Hasmonei Równe trzykrotnie zostali najlepszą drużyną piłki nożnej w województwie wołyńskim. Zespół juniorów Hasmonei Równe, po zdobyciu mistrzostwa Wołyńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, uczestniczył w Mistrzostwach Polski juniorów. Piłkarze żydowscy z województwa wołyńskiego uczestniczyli w meczach reprezentacji miast, reprezentacji Wołynia, a także w rywalizacji sportowej w reprezentacji polskiej Makkabi. Sukcesy na szczeblu regionalnym (wojewódzkim) odnosili także przedstawiciele innych dyscyplin: boksu, kolarstwa czy narciarstwa.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.09
PDF