Tom 17 Nr 2 (2018)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

DZIEJE KULTURY FIZYCZNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE

Dariusz Słapek, dr hab. prof. UMCS
11-56
Terra incognita? Sport antyczny w historiografii polskiej (początki)
PDF
Krzysztof Kościański, mgr
57-68
Geneza i rozwój piłki nożnej w Częstochowie do 1918 roku
PDF
Teresa Drozdek-Małolepsza, dr##common.commaListSeparator##Eligiusz Małolepszy, dr hab. prof. AJD
69-84
Z dziejów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” okręgu wołyńskiego (1922–1939)
PDF
Julian Jaroszewski, dr
85-100
Stalinizacja sportu w województwie łódzkim w latach 1949–1956
PDF
Wojciech J Cynarski, prof. zw. dr hab.
101-115
30 lat Rzeszowskiego Ośrodka „Dojo Budokan” (1987–2017)
PDF

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Remigiusz Gołąbek, mgr##common.commaListSeparator##Piotr Majcher, prof. nadzw. dr hab. n. med.
119-130
Ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 11–12 lat na przykładzie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu
PDF
Aleksander Urniaż
131-142
Zdrowie fizyczne a funkcjonowanie w szkole na tle rówieśników dziewcząt i chłopców chorych na cukrzycę typu 1
PDF

BIOGRAMY, DYSKUSJE, POLEMIKI, RECENZJE, PRZEGLĄD WYDAWNICTW, SPRAWOZDANIA

Aleksy Chmiel, dr
159-167
[rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375
PDF
Ewa Kałamacka, dr hab. prof. AWF
169-170
[rec.] Z. Porada, Polscy artyści w olimpijskich konkursach sztuki, Kraków 2017, ss. 280
PDF