Geneza i rozwój piłki nożnej w Częstochowie do 1918 roku
PDF

Słowa kluczowe

piłka nożna
Częstochowa
zabory

Jak cytować

Kościański, K. (2019). Geneza i rozwój piłki nożnej w Częstochowie do 1918 roku. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(2), 57–68. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.13