Infrastruktura sportowa dla potrzeb piłki nożnej w Częstochowie w okresie międzywojennym
PDF

Słowa kluczowe

infrastruktura sportowa
piłka nożna
Częstochowa
II Rzeczpospolita sports infrastructure
football
Częstochowa
the Second Republic of Poland

Jak cytować

Kościański, K. (2021). Infrastruktura sportowa dla potrzeb piłki nożnej w Częstochowie w okresie międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 4(3), 29-46. https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.17

Abstrakt

W pracy przedstawiono infrastrukturę sportową dla potrzeb piłki nożnej w Częstochowie w latach międzywojennych. Artykuł powstał głównie na podstawie źródeł archiwalnych i prasowych. Przeprowadzone badania wykazały, że w Częstochowie w okresie międzywojennym powstało kilka obiektów sportowych przystosowanych do gry w piłkę nożną. Zarówno ich ilość, jak i jakość
w porównaniu do skali ogólnopolskiej były niewystarczające. Głównymi inwestorami w infrastrukturę sportową były samorządy miejskie, władze państwowe oraz wojsko. Prace społeczne również były ważnym wkładem w budowę obiektów sportowych. Bazę sportową starały się tworzyć również kluby i stowarzyszenia sportowe. W Częstochowie pierwsze miejskie boisko do piłki nożnej zostało udostępnione w 1923 r. w dzielnicy Zawodzie. Reprezentacyjny obiekt sportowy o znaczeniu regionalnym został oddany do użytku na początku lat trzydziestych XX w. Stadion „Ogniska Obrony Niepodległości” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego uchodził za jeden z czołowych w województwie kieleckim. Nie mógł on jednak równać się pod względem infrastruktury z najlepszymi obiektami w Polsce. Stadionem o charakterze ogólnopolskim, a także międzynarodowym, mógł być obiekt, który miał powstać przy ul. Olsztyńskiej. Mimo rozpoczętych robót inwestycja nie została dokończona z powodu braku pieniędzy, a także wybuchu II wojny światowej. W latach 1918–1939 w Częstochowie powstało kilka boisk do piłki nożnej. W większości ich gospodarzami były miejscowe kluby sportowe.

https://doi.org/10.16926/sit.2021.04.17
PDF