[rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375
PDF (Język Polski)

How to Cite

Chmiel, A. (2019). [rec.] M. Łuczak, Szermierka w Koninie w XX i XXI wieku (1966–2016), Konin 2016, ss. 375. Sport and Tourism Central European Journal, 17(2), 159–167. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.20