Wkład Profesora Eugeniusza Piaseckiego w rozwój wychowania fizycznego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

rozbiory, Polska, nowoczesne wychowanie fizyczne, teoria wychowania fizycznego, higiena szkolna

Jak cytować

Łuczak, M., Jandziś, S., & Chmiel, A. (2019). Wkład Profesora Eugeniusza Piaseckiego w rozwój wychowania fizycznego w Polsce. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 11–33. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.01

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie wkładu Profesora Eugeniusza Witolda Piaseckiego w rozwój nowoczesnego wychowania fizycznego i sportu, higieny szkolnej oraz kształcenie kadr. Ten lekarz, związany z uniwersytetem lwowskim (1900–1915) i poznańskim (1919–1947), wieloletni dyrektor Studium Wy-chowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego (1924–1947), twórca nowoczesnego wychowania fizycznego, współpracownik Sekcji Higieny Ligi Narodów oraz redaktor licznych czasopism naukowych, żył i pracował w czasach zaborów (do 1918 r.), w okresie II Rzeczpospolitej (1918–1939), pod okupacją hitlerowską i radziecką (1939–1945) i w Polsce Ludowej (1945–1947). Jego droga zawodowa oraz ko-leje historii postawiły go w szeregu luminarzy polskiej nauki i oświaty. W artykule zaprezentowano jego naukowy życiorys oraz dokonania na polu wychowania fizycznego.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.01
PDF