Wkład Profesora Eugeniusza Piaseckiego w rozwój wychowania fizycznego w Polsce
PDF

Słowa kluczowe

rozbiory, Polska, nowoczesne wychowanie fizyczne, teoria wychowania fizycznego, higiena szkolna Partitions of Poland, modern physical education, theory of physical education, school hygiene

Jak cytować

Łuczak, M., Jandziś, S., & Chmiel, A. (2019). Wkład Profesora Eugeniusza Piaseckiego w rozwój wychowania fizycznego w Polsce. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 11-33. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.01

Abstrakt

Celem artykułu jest przybliżenie wkładu Profesora Eugeniusza Witolda Piaseckiego w rozwój nowoczesnego wychowania fizycznego i sportu, higieny szkolnej oraz kształcenie kadr. Ten lekarz, związany z uniwersytetem lwowskim (1900–1915) i poznańskim (1919–1947), wieloletni dyrektor Studium Wy-chowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego (1924–1947), twórca nowoczesnego wychowania fizycznego, współpracownik Sekcji Higieny Ligi Narodów oraz redaktor licznych czasopism naukowych, żył i pracował w czasach zaborów (do 1918 r.), w okresie II Rzeczpospolitej (1918–1939), pod okupacją hitlerowską i radziecką (1939–1945) i w Polsce Ludowej (1945–1947). Jego droga zawodowa oraz ko-leje historii postawiły go w szeregu luminarzy polskiej nauki i oświaty. W artykule zaprezentowano jego naukowy życiorys oraz dokonania na polu wychowania fizycznego.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.01
PDF