Tom 15 Nr 2 (2016)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Mariola Radzińska, dr, Leonard Nowak, dr hab. prof. AWF, Maria Alicja Nowak, dr hab.
109-124
Satysfakcja z wyboru studiów a zamierzenia zawodowe studentów wychowania fizycznego
PDF
Joanna Poczta, dr, Ewa Malchrowicz-Mośko, dr
125-139
Miejsce turystyki sportowej w kulturze fizycznej
PDF