Znaczenie wychowania fizycznego w polskim systemie penitencjarnym w dwudziestoleciu międzywojennym
PDF

Słowa kluczowe

wychowanie fizyczne
system penitencjarny
zakład karny
dwudziestolecie międzywojenne physical education
penitentiary system
prison
interwar period

Jak cytować

Urban, R. (2019). Znaczenie wychowania fizycznego w polskim systemie penitencjarnym w dwudziestoleciu międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(2), 11-27. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.09