Akademicki Związek Sportowy przy Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie – zarys działalności