Stalinizacja sportu w województwie łódzkim w latach 1949–1956
PDF

Słowa kluczowe

stalinizm
kultura fizyczna
województwo łódzkie
łódź

Jak cytować

Jaroszewski, J. (2019). Stalinizacja sportu w województwie łódzkim w latach 1949–1956. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 17(2), 85–100. https://doi.org/10.16926/kf.2018.17.15