Aktywność fizyczna ludności ukraińskiej internowanej w obozach na terenie województwa łódzkiego w latach 1920–1938
PDF (English)

Słowa kluczowe

internowani
żołnierze ukraińscy
wychowanie fizyczne
województwo łódzkie
sport the interned
soldiers of the Ukrainian People’s Republic
sport
the Province of Łódź
physical education

Jak cytować

Jaroszewski, J. (2020). Aktywność fizyczna ludności ukraińskiej internowanej w obozach na terenie województwa łódzkiego w latach 1920–1938 . Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 3(3), 23-40. https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.18

Abstrakt

Po zawieszeniu broni między Polską a Rosją w październiku 1920 r., żołnierze Ukraińskiej Republiki Ludowej, przekraczając granicę Polski, zostali rozbrojeni i osadzeni w obozach dla internowanych. W 1921 r. do obozów na terenie województwa łódzkiego w Kaliszu-Szczypiornie, Piotrkowie Tryb. i Strzałkowie przybyło ponad 15 tys. Ukraińców. Obozy funkcjonowały do 1924 r., po ich likwidacji internowani uzyskali statut emigrantów politycznych. Część z nich wyjechała za granicę lub w inne rejony Polski, pozostający w Kaliszu zamieszkali w Stanicy Ukraińskiej w Kaliszu. Życie internowanych toczyło się w bardzo trudnych warunkach obozowych. Izolowani, poddani wrogiej agitacji władz bolszewickich, podjęli działania przywracające mobilizację narodowo-patriotyczną oraz zdrowotno-sportową. Działalność kulturalno-oświatową – obok teatrów, chórów, bibliotek, prasy – prowadziły szkoły. Ludność ukraińska uczęszczała do obozowych (ukraińskich) i polskich szkół. W ramach programu uczestniczyła w zajęciach z wychowania fizycznego. W obozach rozwinął się wspomagany przez amerykańską YMCA ruch sportowy. Prezentowany poziom sportowy uniemożliwiał rywalizację z czołowymi drużynami w regionie. Zajęcia sportowe, poza oddziaływaniem prozdrowotnym, integrowały środowisko ukraińskie.

https://doi.org/10.16926/sit.2020.03.18
PDF (English)