Tom 2 Nr 3 (2019)
Pełny numer
PDF

OD REDAKCJI

Eligiusz Małolepszy, dr hab. prof. UJD
7-8
Wstęp do numeru
PDF

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Liudmyla Petruk, Senior Lecturer,Igor Grygus, Prof.
97-105
Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój fizyczny i fizyczne przygotowanie studentek pierwszego roku studiów
PDF (English)
Mirosław Zalech, dr,Lech Jaczynowski, prof. dr hab.
107-123
Dobowy budżet czasu studentów kierunku wychowanie fizyczne
PDF

UWARUNKOWANIA ZDROWIA, POSTAWY PROZDROWOTNE, JAKOŚĆ ŻYCIA

Klaudia Wojciechowska, mgr,Piotr Gołębiowski, mgr,Anna Woropaj-Hordziejewicz, mgr,Jerzy Niedzielski, prof. dr hab. n. med.
127-141
Kręcz szyi u dzieci – etiologia, objawy i leczenie
PDF
Anna Anyżewska, dr inż.,Roman Łakomy, dr,Jerzy Bertrandt, dr hab., prof. WIHE
143-155
Wydatek energetyczny wybranych rodzajów treningów podejmowanych przez sportowców amatorów
PDF
Marzena Jurgielewicz-Urniaż, dr,Aleksander Urniaż, mgr
157-172
Funkcjonowanie dziewcząt i chłopców chorych na cukrzycę typu 1 na tle rówieśników w środowisku szkolnym
PDF