Comparison of energy expenditure of selected amateur athletes trainings
PDF (Język Polski)

Keywords

energy expenditure
physical effort
amateur athletes

How to Cite

Anyżewska, A., Łakomy, R., & Bertrandt, J. (2019). Comparison of energy expenditure of selected amateur athletes trainings. Sport and Tourism Central European Journal, 2(3), 143–155. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.28

Abstract

Celem badań było porównanie wydatku energetycznego trzech rodzajów treningów podejmowanych przez sportowców trenujących amatorsko siatkówkę, badmintona lub karate. W badaniu wzięło udział 36 osób (23 mężczyzn i 13 kobiet), w wieku 39 ±8 lat. Do oceny wydatku energetycznego sesji treningowych wykorzystano pulsometry Polar M400 z nadajnikami na klatkę piersiową H7. Wydatek energetyczny treningu badmintona (1261 kcal; 631 kcal/h) i karate (1239 kcal; 823 kcal/h) był istotnie wyższy niż wysiłek siatkarski (868 kcal; 579 kcal/h). Z uwagi na znaczną wielkość wydatku energetycznego związanego z pojedynczą sesją treningową sportowców amatorów, uzasadnione wydaje się dalsze monitorowanie zarówno wielkości wydatku energetycznego sportowców amatorów, jak też wartości energetycznej całodziennych racji pokarmowych tych osób.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.28
PDF (Język Polski)