Nota z okazji 150. rocznicy urodzin Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela sportu na ziemiach czeskich
PDF (English)

Słowa kluczowe

Josef Rössler-Ořovský
klub sportowy
stowarzyszenie sportowe
działalność założycielska

Jak cytować

Tlustý, T. (2019). Nota z okazji 150. rocznicy urodzin Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela sportu na ziemiach czeskich. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 23–37. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.21

Abstrakt

W artykule przedstawiono sylwetkę Josefa Rösslera-Ořovskiego, założyciela sportu na ziemiach czeskich, który od lat 80. XIX wieku do końca lat 20. ubiegłego wieku miał ogromny wpływ na kształtowanie i rozwój sportu na ziemiach czeskich i w Czechosłowacji. J. Rössler-Ořovský był sportowcem ciałem i duszą. Poza własną karierą sportową, był znany ze swojej działalności zało- życielskiej, powołując do życia wiele klubów i stowarzyszeń sportowych z siedzibą w Czechach oraz rejestrując je w międzynarodowych federacjach sportowych. Odegrał także znaczącą rolę
w Czeskim Komitecie Olimpijskim. Josef Rössler-Ořovský, który w 2019 roku obchodziłby swoje 150. urodziny, jest bez wątpienia jedną z największych osobistości czeskiego sportu.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.21
PDF (English)