Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym
PDF (English)

Słowa kluczowe

YMCA
historia
Czechosłowacja i Polska międzywojenna
wychowanie fizyczne i sport YMCA
history
interwar Czechoslovakia and Poland
physical education and sport

Jak cytować

Tlustý, T. (2019). Krótkie porównanie wychowania fizycznego i sportu w czechosłowackiej i polskiej YMCA w okresie międzywojennym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(3), 29-45. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.24