Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój fizyczny i fizyczne przygotowanie studentek pierwszego roku studiów
PDF (English)

Słowa kluczowe

rozwój fizyczny
fizyczne przygotowanie
studentki
specjalna grupa medyczna
warunki zdrowotne studentek

Jak cytować

Petruk, L., & Grygus, I. (2019). Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój fizyczny i fizyczne przygotowanie studentek pierwszego roku studiów. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 97–105. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.25

Abstrakt

Na uczelniach wyższych Ukrainy jest wiele studentek mających przewlekłe lub przejściowe problemy zdrowotne związane z wadami rozwoju fizycznego i zwiększoną niewydolnością funkcjonalną organizmu. Niewydolności te można wyeliminować przy pomocy zajęć wychowania fizycznego, które są ważną częścią procesu dydaktycznego uczelni wyższych na III i IV poziomie akredytacji. Przeanalizowaliśmy dynamikę ilościowego składu studentek pierwszego roku w specjalnej grupie medycznej w ciągu ostatnich sześciu lat i zidentyfikowaliśmy najczęściej występujące wśród studentów nozologie. W badaniu wzięło udział 20 studentek z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Aby określić poziom rozwoju fizycznego, przeanalizowaliśmy wskaźniki an tropometryczne i oceniliśmy możliwości funkcjonalne układu sercowo-naczyniowego. Poziom przygotowania fizycznego został określony przez ćwiczenia testowe, takie jak siła ręki, elastyczność i kucanie na jednej nodze. Odkryliśmy, że liczba studentek pierwszego roku, które zostały zakwalifikowane do specjalnej grupy medycznej, wynosi 23,6% i rośnie każdego roku, chociaż ogólna liczba studentów maleje. Najczęstszymi chorobami wśród tej kategorii studentów są patologie układu sercowo-naczyniowego (46,4%), układu mięśniowo-szkieletowego (20,8%) i narządów wzroku (11,4%). Określiliśmy rozwój fizyczny uczniów według wskaźników antropometrycznych. Oceniliśmy stan funkcjonalny układu sercowo-naczyniowego. Ustaliliśmy, że uzyskane dane mieszczą się w granicach wieku i norm fizjologicznych, które można znaleźć w literaturze. Obliczyliśmy wskaźnik Ruffiera, który wskazuje na niski wskaźnik układu sercowo-naczyniowego studentek pierwszego roku. Zastosowanie proponowanego systemu ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego dla studentek pierwszego roku pozytywnie wpłynęło na pracę układu sercowo-naczyniowego i fizyczną wydolność respondentów.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.25
PDF (English)