Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój fizyczny i fizyczne przygotowanie studentek pierwszego roku studiów
PDF (English)

Słowa kluczowe

rozwój fizyczny
fizyczne przygotowanie
studentki
specjalna grupa medyczna
warunki zdrowotne studentek physical development
physical preparedness
female students
special medical group
students’ health condition

Jak cytować

Petruk, L., & Grygus, I. (2019). Wpływ ćwiczeń fizycznych na rozwój fizyczny i fizyczne przygotowanie studentek pierwszego roku studiów. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 97-105. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.25

Abstrakt

Na uczelniach wyższych Ukrainy jest wiele studentek mających przewlekłe lub przejściowe problemy zdrowotne związane z wadami rozwoju fizycznego i zwiększoną niewydolnością funkcjonalną organizmu. Niewydolności te można wyeliminować przy pomocy zajęć wychowania fizycznego, które są ważną częścią procesu dydaktycznego uczelni wyższych na III i IV poziomie akredytacji. Przeanalizowaliśmy dynamikę ilościowego składu studentek pierwszego roku w specjalnej grupie medycznej w ciągu ostatnich sześciu lat i zidentyfikowaliśmy najczęściej występujące wśród studentów nozologie. W badaniu wzięło udział 20 studentek z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Aby określić poziom rozwoju fizycznego, przeanalizowaliśmy wskaźniki an tropometryczne i oceniliśmy możliwości funkcjonalne układu sercowo-naczyniowego. Poziom przygotowania fizycznego został określony przez ćwiczenia testowe, takie jak siła ręki, elastyczność i kucanie na jednej nodze. Odkryliśmy, że liczba studentek pierwszego roku, które zostały zakwalifikowane do specjalnej grupy medycznej, wynosi 23,6% i rośnie każdego roku, chociaż ogólna liczba studentów maleje. Najczęstszymi chorobami wśród tej kategorii studentów są patologie układu sercowo-naczyniowego (46,4%), układu mięśniowo-szkieletowego (20,8%) i narządów wzroku (11,4%). Określiliśmy rozwój fizyczny uczniów według wskaźników antropometrycznych. Oceniliśmy stan funkcjonalny układu sercowo-naczyniowego. Ustaliliśmy, że uzyskane dane mieszczą się w granicach wieku i norm fizjologicznych, które można znaleźć w literaturze. Obliczyliśmy wskaźnik Ruffiera, który wskazuje na niski wskaźnik układu sercowo-naczyniowego studentek pierwszego roku. Zastosowanie proponowanego systemu ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego dla studentek pierwszego roku pozytywnie wpłynęło na pracę układu sercowo-naczyniowego i fizyczną wydolność respondentów.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.25
PDF (English)