Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945–1959)
PDF (English)

Słowa kluczowe

kinematografia
film dokumentalny
sport
wychowanie fizyczne
nacjonalizacja
propaganda

Jak cytować

MÍČOVÁ, P. (2019). Obraz sportu i wychowania fizycznego w czechosłowackich filmach dokumentalnych (1945–1959). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(3), 59–70. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.23

Abstrakt

We wczesnych czasach filmu (prekinematografia), w trakcie technologicznego rozwoju kineskopu (1865), ruchomych zdjęć, a później fotografii błyskowej (1873) pojawiły się pierwsze próby zarejestrowania ruchu (biomechaniki). Fotografię z użyciem lampy błyskowej późniejszego okres  (protofilm) zastąpiono syntezą ruchu (1878), gdy tło społeczno-kulturowe pojawiło się również na ruchomych klatkach zdjęciowych, skupiając się głównie na wybranych tematach obrazujących cielesność sportu i fizyczności w relacji do ówczesnej atmosfery społecznej. Przedstawiony tekst selektywnie opisuje rozwój ciała i obrazowania ciała w ograniczonym okresie, na który wpływ mają mechanizmy polityczno-ideologiczne. Aczkolwiek funkcjonuje również jako czynnik, który może wpływać na społeczeństwo i powodować zmiany, filmu dokumentalnego nie można jednoznacznie kojarzyć z propagandą. Sport nie został przedstawiony wyłącznie z perspektywy ówczesnej ideologii, masowe ćwiczenia przede wszystkim pokazywały narodową wspólnotę i ideologię państwową.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.23
PDF (English)