Tom 16 Nr 1 (2017)
Opis numeru

Artykuły publikowane pod poprzednią nazwą czasopisma
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna
ISSN 1895-8680

Pełny numer
pdf

TEORIA I METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dmitriy Nicolaevich Chernogorov, Yury Alexandrovich Matveyev, Anton Aleksandrovich Bezzubov
117-127
Funkcja równowagi jako wskaźnik symetrii stanu czynnościowego zawodników siłujących się na rękę
PDF (English)
Anatol Skrypko, prof. dr hab., Łukasz Lamcha, dr, Eleonora Sikora, dr, Denis Skrypko, mgr
129-138
Sterowanie procesem szkoleniowym na podstawie metrologii sportowej
PDF