Sterowanie procesem szkoleniowym na podstawie metrologii sportowej