Funkcja równowagi jako wskaźnik symetrii stanu czynnościowego zawodników siłujących się na rękę
PDF (English)

Słowa kluczowe

siłowanie się na rękę
zawodnicy siłujący się na rękę
asymetria rozwoju fizycznego
stabilność statyczno-kinetyczna
równowaga
diagnostyka symetrii przy użyciu stabilometrii arm wrestling
arm wrestling athletes
asymmetry of physical development
statokinetic stability
equilibrium
diagnostic of asymmetries using stabilometry

Jak cytować

Chernogorov, D. N., Matveyev, Y. A., & Bezzubov, A. A. (2019). Funkcja równowagi jako wskaźnik symetrii stanu czynnościowego zawodników siłujących się na rękę. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(1), 117-127. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.07