Sprawozdanie z XLIV dorocznego spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Sportu, 20–24 września 2016 r. (Olimpia –Grecja)
PDF

Jak cytować

Rozmiarek, M., & Malchrowicz-Mośko, E. (2019). Sprawozdanie z XLIV dorocznego spotkania Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Sportu, 20–24 września 2016 r. (Olimpia –Grecja). Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(1), 157-159. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.11