Motywy udziału kibiców w wydarzeniu sportowym na przykładzie Cavaliady w Poznaniu
PDF

Słowa kluczowe

Cavaliada
motywacje
kibice Cavaliada
motivations
fans

Jak cytować

Poczta, J., & Malchrowicz-Mośko, E. (2019). Motywy udziału kibiców w wydarzeniu sportowym na przykładzie Cavaliady w Poznaniu. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 2(1), 163–179. https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.10

Abstrakt

Celem badań jest rozpoznanie profilu społeczno-demograficznego kibica imprezy jeździeckiej oraz określenie motywów kibicowania na przykładzie eventu jeździeckiego Cavaliada. Przeprowadzona kwerenda literaturowa wyjaśnia motyw zajęcia się prezentowaną problematyką badawczą. Podstawę teoretyczną opracowania autorskiego kwestionariusza wywiadu stanowił podział Freyera i Grossa, którzy wśród motywów uczestnictwa w wydarzeniach sportowych wyróżnili cztery typy orientacji: orientację społeczną, orientację na emocjonalne doznania, orientację rzeczową oraz orientację na wynik. Kwestionariusz posłużył jako narzędzie badawcze i umożliwił zebranie danych. Z przeprowadzonych badań wynika, że podczas Cavaliady jako kibice najczęściej spotykają się ludzie młodzi, a pasją związaną z końmi głównie zajmują się kobiety, które często sportowo lub amatorsko jeżdżą konno. Udział w takiej imprezie zapewnia kibicom liczne pozytywne emocje. Najważniejsza dla respondentów (N=818) okazała się grupa motywów powiązana z orientacją na emocjonalne doznania.

https://doi.org/10.16926/sit.2019.02.10
PDF