Giovanni Mario Crescimbeni i poetyckie agony w rzymskiej Akademii Arkadyjskiej
PDF

Słowa kluczowe

Giovanni Mario Crescimbeni
Akademia Arkadyjska
igrzyska pseudoolimpijskie
igrzyska olimpijskie
historia sportu

Jak cytować

Włodarczyk, A., & Rozmiarek, M. (2019). Giovanni Mario Crescimbeni i poetyckie agony w rzymskiej Akademii Arkadyjskiej. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 1(2), 11–26. https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.11

Abstrakt

Tematyka tzw. igrzysk pseudoolimpijskich jest polskiej literaturze naukowej stosunkowo mało znana, a o niektórych próbach wskrzeszenia olimpiad oraz ich twórcach słyszano jedynie fragmentarycznie lub wcale. Znalezienie i analiza materiałów dotyczących rzymskiej Akademii Arkadyjskiej przyniosło interesujące odkrycie, którego efektem jest niniejszy artykuł. Ma on na celu przybliżenie postaci Giovanniego Maria Crescimbeniego – jednego z założycieli Arkadii, jej pierwszego kustosza oraz głównego twórcy i organizatora specyficznego rodzaju zawodów – inspirowanych starożytnymi igrzyskami olimpijskimi – poetyckich gier olimpijskich, które były centralnym wydarzeniem kulturalnym akademii. Arkadyjskie poetyckie agony stanowią przykład dziedzictwa olimpijskiej idei pod koniec XVII i przez cały XVIII wiek.

https://doi.org/10.16926/sit.2018.01.11
PDF