Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki
PDF

Słowa kluczowe

wychowanie fizyczne
sport
Łuck
powiat łucki
Wołyń
Polska

Jak cytować

Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T., & Bakota, D. (2019). Wychowanie fizyczne i sport w Łucku i w powiecie łuckim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(2), 45–61. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.14