Aktywność fizyczna osób starszych jako działalność edukacyjno-interwencyjna
PDF

Jak cytować

Lejzerowicz-Zajączkowska, B., & Hajduk, P. (2019). Aktywność fizyczna osób starszych jako działalność edukacyjno-interwencyjna. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 109-121. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.40