Przyczyny i okoliczności powstawania urazowych obrażeń ciała mażoretek
PDF

Słowa kluczowe

mażoretki
taniec
obrażenia ciała
profilaktyka

Jak cytować

Pasek, J., Cieślar, G., Motow-Czyż, M., & Sieroń, A. (2019). Przyczyny i okoliczności powstawania urazowych obrażeń ciała mażoretek. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 123–132. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.41

Abstrakt

Mażoretka to tancerka, która prezentuje dwa style – baton i pompom, tańcząc według określonych zasad. Wymaga to od tańczącej umiejętności manualnych, gracji i dobrego opanowania techniki tańca. Mażoretki występują na pokazach estradowych i paradach ulicznych, na których prezentują układy choreograficzne, taneczno-marszowe do muzyki orkiestr dętych, żonglując i pod-rzucając przy tym pałeczki mażoretkowe. Aktywność ruchowa, którą wykonują mażoretki, kwalifikuje się do dyscyplin sportowych o zwiększonym ryzyku wystąpienia obrażeń ciała. Badaniami, przeprowadzonymi w okresie od 2014 do połowy roku 2016, objęto 23 mażoretki Klubu Sportowego Azaria z terenu województwa śląskiego czynnie trenujące i startujące w zawodach. Posłużono się ankietą zawierającą 15 pytań o charakterze jednorazowego sondażu diagnostycznego na próbie ważonej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi dokonano oceny najczęstszych przyczyn urazowych obrażeń ciała, ich lokalizacji oraz okoliczności powstawania obrażeń w związku z podejmowaną aktywnością sportową i używaniem pałeczek mażoretkowych. Analiza otrzymanych wyników wykazała, że najczęstszymi przyczynami urazowych obrażeń ciała mażoretek była niedostateczna rozgrzewka (52,1%) oraz brak wyleczenia poprzednio doznanych urazów (21,7%). Najczęściej urazy dotyczyły kończyn dolnych (35,5%), głowy (34,2%) oraz kończyn górnych (30,2%). Najczęściej do urazów dochodziło podczas treningów (47,8%) oraz w czasie zawodów (30,4%).

https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.41
PDF