Polskie artystki w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Literatury 1928–1948
PDF

Słowa kluczowe

olimpijskie konkursy sztuki
polskie artystki
muzyka
malarstwo i grafika
rzeźba Olympic art competitions
Polish women artists
music
painting and graphics
sculpture

Jak cytować

Porada, Z. (2019). Polskie artystki w Olimpijskich Konkursach Sztuki i Literatury 1928–1948. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 16(4), 27-53. https://doi.org/10.16926/kf.2017.16.36