Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324
PDF

Jak cytować

Sahaj, T. (2019). Recenzja monografii wieloautorskiej pod redakcją naukową Jerzego Kosiewicza, Eligiusza Małolepszego i Teresy Drozdek-Małolepszej: Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki, Częstochowa 2016, ss. 324. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(4), 197-203. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.41