Zasady żywienia w treningu sportowym i zdrowotnym
PDF (English)

Słowa kluczowe

trening
sport
żywienie
zdrowie

Jak cytować

Sygit, K. (2019). Zasady żywienia w treningu sportowym i zdrowotnym. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(4), 157–167. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.38

Abstrakt

Prawidłowe odżywianie jest decydującym czynnikiem wpływającym na wzrastanie oraz rozwój młodego organizmu, wywiera także zasadniczy wpływ na osiągane wyniki sportowe. Celem niniejszej pracy jest omówienie podstawowych zasad żywieniowych w treningu sportowym i zdrowotnym. Wielkość, skład i godziny przyjmowania posiłków mogą mieć ogromny wpływ na wyniki w sporcie. Dobre praktyki żywieniowe pozwalają zawodnikom ciężko trenować, szybko regenerować siły i lepiej adaptować się przy zmniejszonym ryzyku choroby i kontuzji. Sportowcy powinni stosować odpowiednie strategie żywieniowe przed i po występach, tak aby osiągać jak najlepsze wyniki. Zawodnicy powinni szczególnie zwrócić uwagę na ilość spożywanych w posiłkach: węglowodanów, białek, tłuszczy, witamin i składników mineralnych oraz ilość wypijanych płynów.
https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.38
PDF (English)