Narciarstwo, alpinizm i turystyka górska uprawiane przez żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii w latach 1940-1945
PDF (English)

Słowa kluczowe

II wojna światowa
sport w wojsku polskim
internowanie żołnieży polskich w Szwajcarii

Jak cytować

Rak, L. (2019). Narciarstwo, alpinizm i turystyka górska uprawiane przez żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii w latach 1940-1945. Sport I Turystyka Środkowoeuropejskie Czasopismo Naukowe, 15(4), 121–131. https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.35

Abstrakt

Celem pracy było opisanie aktywności fizycznej żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych w zakresie uprawiania narciarstwa, alpinizmu i turystyki górskiej podczas ich internowania w Szwajcarii w latach 1940–1945. Dokonano analizy następujących materiałów źródłowych: źródeł archiwalnych, wydawanego przez internowanych żołnierzy pisma „Goniec Obozowy”, wspomnień internowanych żołnierzy oraz literatury. Druga Dywizja Strzelców Pieszych była formowana we Francji od listopada 1939 r. W czerwcu 1940 r. została skierowana, w składzie 45 Korpusu 8 Armii Francuskiej, do walki z armią niemiecką. Po ciężkich walkach w okolicach miasta Belfort i po wyczerpaniu amunicji, większość żołnierzy dywizji przekroczyła granicę szwajcarską i została internowana. W czasie internowania żołnierze polscy byli zatrudniani do wielu rodzajów prac. Mieli również możliwość kontynuowania nauki, rozpoczętej przed wybuchem II wojny światowej, w wyznaczonych obozach internowana. W czasie wolnym żołnierze podejmowali różne rodzaje aktywności fizycznej. Popularne było uprawianie narciarstwa oraz tenisa stołowego. Uprawiano również turystykę górską oraz alpinizm, osiągając w tym zakresie znaczne sukcesy. Polscy żołnierze-sportowcy uzyskali znaczącą pomoc od Young Mens Christian Association, dzięki której pozyskiwano sprzęt sportowy. Pomimo trudnych warunków, w jakich przebywali internowani polscy żołnierze w Szwajcarii w latach 1940–1945, w czasie wolnym czynnie uprawiali oni narciarstwo, alpinizm i turystykę górską.
https://doi.org/10.16926/kf.2016.15.35
PDF (English)